Ydelse Pris
Motorattest til kørekort < 70 år 500 kr.
Motorattest til kørekort > 70 år 600 kr.
Uarbejdsdygtighedsattest/sygemelding 650 kr.
Forhåndstilsagn ved f.eks. rejse 650 kr.
Privatkonsultation 600 kr.
Privat telefonkonsultation 110 kr.
Afbestilling af rejse – attest til forsikring 717,50 kr.
Handicapskilt – attest 650 kr.
Adoptionsattest pr. ansøger 2.000 kr.
High school/udvekslingsophold (udfyldelse af attest) fra 2.500 kr.
Gruppe 2 patient konsultation 300 kr.
Gruppe 2 patient telefonkonsultation 110 kr.
Gruppe 2 patient email-konsultation 150 kr.