High School/udvekslingsophold

Ved high school/udvekslingsophold varetages vaccination og den lægelige undersøgelse i klinikken.

Inden konsultationen skal du selv sørge for:

  • Indhente korrekt attest fra bureauet
  • Undersøge hvilke vacciner det pågældende land og high school kræver (spørg bureauet), da du selv er ansvarlig for dette
  • Aflevere attesten i klinikken til gennemgang samt evt. vaccinationskort
  • Klinikken kontakter derefter jer med tid m.m.

Da ovenstående ikke er dækket af sygesikringen, er der en egenbetaling forbundet med udfyldelse af attest. Se ydelser og priser.